Andas

Nadi Shodana

Tänk att det som är så naturligt och lätt kan vara så svårt och komplicerat..för så länge vi lever andas vi. Det sker automatiskt utan att vi behöver fundera så mycket på det. Men när vi stressar tappar vi djupet i andetaget som då blir lätt och ytligt. Och det kan vara svårt att hitta […]